Consonantes

NOMBRE

ก ไก่: ko kai (pollo)

CLASE

กลาง: media

Transcripción RTGS

Inicial: k | Final: k

Pronunciación AFI

Inicial: [k] | Final: [k̚]

Transliteración ISO 11940

k


NOMBRE

ข ไข่: kho khai (huevo)

CLASE

สูง: alta

Transcripción RTGS

Inicial: kh | Final: k

Pronunciación AFI

Inicial: [kʰ] | Final: [k̚]

Transliteración ISO 11940

k̄h


NOMBRE

ฃ ขวด: kho khuat (botella)

CLASE

สูง: alta

Transcripción RTGS

Inicial: kh | Final: k

Pronunciación AFI

Inicial: [kʰ] | Final: [k̚]

Transliteración ISO 11940

ḳ̄h


NOMBRE

ค ควาย: kho khwai (búfalo de agua)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: kh | Final: k

Pronunciación AFI

Inicial: [kʰ] | Final: [k̚]

Transliteración ISO 11940

kh


NOMBRE

ฅ คน: kho khon (persona)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: kh | Final: k

Pronunciación AFI

Inicial: [kʰ] | Final: [k̚]

Transliteración ISO 11940

k̛h


NOMBRE

ฆ ระฆัง: kho ra-khang (campana)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: kh | Final: k

Pronunciación AFI

Inicial: [kʰ] | Final: [k̚]

Transliteración ISO 11940

ḳh


NOMBRE

ง งู: ngo ngu (serpiente)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: ng | Final: ng

Pronunciación AFI

Inicial: [ŋ] | Final: [ŋ]

Transliteración ISO 11940

ng


NOMBRE

จ จาน: cho chan (plato)

CLASE

กลาง: media

Transcripción RTGS

Inicial: ch | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [tɕ] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

c


NOMBRE

ฉ ฉิ่ง: cho ching (platillos)

CLASE

สูง: alta

Transcripción RTGS

Inicial: ch | Final: -

Pronunciación AFI

Inicial: [tɕʰ] | Final: -

Transliteración ISO 11940

c̄h


NOMBRE

ช ช้าง: cho chang (elefante)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: ch | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [tɕʰ] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

ch


NOMBRE

ซ โซ่: so so (cadena)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: s | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [s] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

s


NOMBRE

ฌ เฌอ:  (árbol)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: ch | Final: -

Transliteración ISO 11940

c̣h


NOMBRE

ญ หญิง: yo ying (mujer)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: y | Final: n

Pronunciación AFI

Inicial: [j] | Final: [n]

Transliteración ISO 11940


NOMBRE

ฎ ชฎา: do cha-da (tocado)

CLASE

กลาง: media

Transcripción RTGS

Inicial: d | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [d] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940


NOMBRE

ฏ ปฏัก: to pa-tak (aguijón)

CLASE

กลาง: media

Transcripción RTGS

Inicial: t | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [t] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940


NOMBRE

ฐ ฐาน: tho than (base)

CLASE

สูง: alta

Transcripción RTGS

Inicial: th | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [tʰ] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

ṭ̄h


NOMBRE

ฑ มณโฑ: tho montho (bailadora)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: th | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [tʰ] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

ṯh


NOMBRE

ฒ ผู้เฒ่า: tho phu-thao (anciano)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: th | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [tʰ] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

t̛h


NOMBRE

ณ เณร: no nen (noviciado)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: n | Final: n

Pronunciación AFI

Inicial: [n] | Final: [n]

Transliteración ISO 11940


NOMBRE

ด เด็ก: do dek (niño)

CLASE

กลาง: media

Transcripción RTGS

Inicial: d | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [d] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

d


NOMBRE

ต เต่า: to tao (tortuga)

CLASE

กลาง: media

Transcripción RTGS

Inicial: t | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [t] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

t


NOMBRE

ถ ถุง: tho thung (saco)

CLASE

สูง: alta

Transcripción RTGS

Inicial: th | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [tʰ] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

t̄h


NOMBRE

ท ทหาร: tho thahan (soldado)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: th | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [tʰ] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

th


NOMBRE

ธ ธง: tho thong (bandera)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: th | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [tʰ] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

ṭh


NOMBRE

น หนู: no nu (ratón)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: n | Final: n

Pronunciación AFI

Inicial: [n] | Final: [n]

Transliteración ISO 11940

n


NOMBRE

บ ใบไม้: bo baimai (hoja)

CLASE

กลาง: media

Transcripción RTGS

Inicial: b | Final: p

Pronunciación AFI

Inicial: [b] | Final: [p̚]

Transliteración ISO 11940

b


NOMBRE

ป ปลา: po pla (pez)

CLASE

กลาง: media

Transcripción RTGS

Inicial: p | Final: p

Pronunciación AFI

Inicial: [p] | Final: [p̚]

Transliteración ISO 11940

p


NOMBRE

ผ ผึ้ง: pho phueng (abeja)

CLASE

สูง: alta

Transcripción RTGS

Inicial: ph | Final: -

Pronunciación AFI

Inicial: [pʰ] | Final: -

Transliteración ISO 11940

p̄h


NOMBRE

ฝ ฝา: fo fa (tapa)

CLASE

สูง: alta

Transcripción RTGS

Inicial: f | Final: -

Pronunciación AFI

Inicial: [f] | Final: -

Transliteración ISO 11940


NOMBRE

พ พาน: pho phan (bandeja)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: ph | Final: p

Pronunciación AFI

Inicial: [pʰ] | Final: [p̚]

Transliteración ISO 11940

ph


NOMBRE

ฟ ฟัน: fo fan (diente)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: f | Final: p

Pronunciación AFI

Inicial: [f] | Final: [p̚]

Transliteración ISO 11940

f


NOMBRE

ภ สำเภา: pho sam-phao (velero junco)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: ph | Final: p

Pronunciación AFI

Inicial: [pʰ] | Final: [p̚]

Transliteración ISO 11940

p̣h


NOMBRE

ม ม้า: mo ma (caballo)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: m | Final: m

Pronunciación AFI

Inicial: [m] | Final: [m]

Transliteración ISO 11940

m


NOMBRE

ย ยักษ์: yo yak (gigante)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: y | Final: -

Pronunciación AFI

Inicial: [j] | Final: -

Transliteración ISO 11940

y


NOMBRE

ร เรือ: ro ruea (barca)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: r | Final: n

Pronunciación AFI

Inicial: [r] | Final: [n]

Transliteración ISO 11940

r


NOMBRE

ล ลิง: lo ling (mono)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: l | Final: n

Pronunciación AFI

Inicial: [l] | Final: [n]

Transliteración ISO 11940

l


NOMBRE

ว แหวน: wo waen (anillo)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: w | Final: -

Pronunciación AFI

Inicial: [w] | Final: -

Transliteración ISO 11940

w


NOMBRE

ศ ศาลา: so sala (pabellón)

CLASE

สูง: alta

Transcripción RTGS

Inicial: s | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [s] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

ṣ̄


NOMBRE

ษ ฤๅษี: so rue-si (ermitaño)

CLASE

สูง: alta

Transcripción RTGS

Inicial: s | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [s] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940

s̛̄


NOMBRE

ส เสือ: so suea (tigre)

CLASE

สูง: alta

Transcripción RTGS

Inicial: s | Final: t

Pronunciación AFI

Inicial: [s] | Final: [t̚]

Transliteración ISO 11940


NOMBRE

ห หีบ: ho hip (cofre)

CLASE

สูง: alta

Transcripción RTGS

Inicial: h | Final: -

Pronunciación AFI

Inicial: [h] | Final: -

Transliteración ISO 11940


NOMBRE

ฬ จุฬา: lo chu-la (cometa)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: l | Final: n

Pronunciación AFI

Inicial: [l] | Final: [n]

Transliteración ISO 11940


NOMBRE

อ อ่าง: o ang (cuenco)

CLASE

กลาง: media

Transcripción RTGS

Inicial: ? | Final: -

Pronunciación AFI

Inicial: [?] | Final: -

Transliteración ISO 11940

x


NOMBRE

ฮ นกฮูก: ho nok-huk (búho)

CLASE

ต่ำ: baja

Transcripción RTGS

Inicial: h | Final: -

Pronunciación AFI

Inicial: [h] | Final: -

Transliteración ISO 11940


Números

NOMBRE

ศูนย์: sun (cero)

Transcripción RTGS

sun

Pronunciación AFI

/sǔːn/

Transliteración ISO 11940

0


NOMBRE

หนึ่ง: nueng (uno)

Transcripción RTGS

nueng

Pronunciación AFI

/nɯ̀ŋ/

Transliteración ISO 11940

1


NOMBRE

สอง: song (dos)

Transcripción RTGS

song

Pronunciación AFI

/sɔ̌ːŋ/

Transliteración ISO 11940

2


NOMBRE

สาม: sam (tres)

Transcripción RTGS

sam

Pronunciación AFI

/sǎːm/

Transliteración ISO 11940

3


NOMBRE

สี่: si (cuatro)

Transcripción RTGS

si

Pronunciación AFI

/sìː/

Transliteración ISO 11940

4


NOMBRE

ห้า: ha (cinco)

Transcripción RTGS

ha

Pronunciación AFI

/hâː/

Transliteración ISO 11940

5


NOMBRE

หก: hok (seis)

Transcripción RTGS

hok

Pronunciación AFI

hòk

Transliteración ISO 11940

6


NOMBRE

เจ็ด: chet (siete)

Transcripción RTGS

chet

Pronunciación AFI

/t͡ɕèt/

Transliteración ISO 11940

7


NOMBRE

แปด: paet (ocho)

Transcripción RTGS

paet

Pronunciación AFI

/pɛ̀ːt/

Transliteración ISO 11940

8


NOMBRE

เก้า: kao (nueve)

Transcripción RTGS

kao

Pronunciación AFI

/kâːw/

Transliteración ISO 11940

9